4-6 måneder

Innføring av fast føde

Porridge-face-114313884_4216x2912.jpeg
 

Når barnet er mellom 4 og 6 måneder anbefales det å introdusere fast føde. Tidspunktet varierer litt fra baby til baby, og foreldrenes ønsker. Overgangen fra melk til fast føde er veldig viktig. Spesielt viktig er det at maten blir introdusert gradvis, og at vi tar hensyn til de små fordøyelsessystemene. Det er viktig at vi er bevisste på hvilken type og hvilke tidspunkt på døgnet vi introduserer mat til babyen. Dette er ikke bare viktig akkurat der og da, men også med tanke på sen konsekvenser. I dag er det et økende problem med bland annet fordøyelsesrelaterte sykdommer, diabetes 2 og fedme blant barn. Mye av dette kan unngås med en god ernæringsstart i livet. I tillegg utvikler vi smakssansene til babyen slik at barnet kan spise sammen med resten av familien ved ettårs alderen. Det er viktig å ikke glemme at melken fremdeles er viktig på dette stadiet.


Pakke 2 inkluderer:

Innledende samtale med foreldre og skriftlig informasjon.

Oppdatert og tilpasset handleliste. Denne handlelisten er tilpasset maten vi skal lage på hjemmebesøket.

Informasjon om hva slags utstyr foreldre må ha hjemme for at møtet skal bli mest mulig vellykket og effektivt. Foreldre må handle før jeg kommer.

Det er mulig at jeg handler alle varer på deres vegne. Ekstra kostnader og faktiske utlegg vil komme i tillegg i prisen.

Ca 2 timers hjemmebesøk.

Vi lager mos av forskjellige grønnsaker og frukt som egner seg perfekt til første introduksjon av fast føde.

Vi lager porsjoner som fryses ned, maten er holdbar i ca en mnd.

Foreldrene får opplæring i hvordan dette gjøres på en lettvint måte, slik at dere eventuelt kan lage neste runde på egenhånd.

Det er viktig at en av foreldrene er til stede under hjemmebesøket. Spesielt første gang jeg kommer, slik at dere kan lære. Senere kan foreldre som er presset for tid, og ikke minst er slitende, benytte seg av at jeg kommer og lager litt ’påfyll’ med mat. Da fyller jeg opp fryseren med deilig mat, mens foreldrene kan ta seg av babyen eller gjøre andre dagligdagse gjøremål.

Informasjonsfolder og tilrettelagt plan for barnet. Her står det nøye beskrevet hva slags mat som bør introduseres først og når på døgnet. I tillegg til matrutiner, står det også beskrevet hvor mye søvn som er anbefalt på dagtid og når.

Informasjonshefte som beskriver fordeler med rutiner og generelle tips tilpasset alderen.

Felles gjennomgang av informasjon og diskusjon rundt de ulike temaene.

Kjøregodtgjørelse (innenfor Oslo – utenfor Oslo avtales nærmere).

Oppfølging (en telefonemail eller sms for å følge opp innen en uke).

Ekstra oppfølging (se pris under).


Pris pakke 2: 2 900 kroner (inkludert alt som er nevnt ovenfor).

Pris oppfølging utover overnevnte: 900 kroner for 50 minutter.

Pris for handling: Kun mat, 500 kroner. For alt utstyr, 500 kroner. Kvittering for råvarer og utstyr legges ved og jeg legger ut.